Knihobudky

Tento projekt byl dalším společným dílem Mikroregionu, Jedná se o malé budky umístěné v obcích mnohdy skrývající velmi zajímavé tituly, které je možno si zapůjčit a po přečtení vrátit nebo nahradit jinou knihou. Výrobu knihobudek sponzorovala firma Optik Josef Jílek. Bylo vyrobeno celkem 5 knihobudek a jsou umístěny v následujících obcích: