Zpráva z území o průběhu EMOS v rámci SO ORP Hořovice